Yıldız teknik üniversitesi yatay geçiş takvimi

Kurum İçi Yatay Geçiş (İç Transfer)

1- Kurumiçi Yatay Geçiş Başvurusu Yapacaklar İçin Başvuru ve Kayıt İşlemleri (2016-2017)

2- Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvurusu Kabul Edilecek Programlar (2016-2017)

3-Kurumiçi Yatay Geçiş Başvurularında Dikkate Alınacak Yurtiçi Üniversitelerin En Düşük Puanları (2016-2017)

Kurumlararası Yatay Geçiş (Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına Göre)

1-YTU K.Arası Yatay Gecis Basvuru Takvimi ve Basvuru Kosulları (2016-2017)

2-Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları (2016-2017)

3-YTÜ K.Arası Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazananlar için Kayıt İşlemleri (2016-2017)

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (LYS İle Yerleştiği Yıldaki Taban Puanına Göre)

1-Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt İşlemleri(2016-2017)

2-Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurularında Dikkate Alınacak Puanlar ve Kontenjanlar(2016-2017)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2017 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları

2016-2017 ÖN LİSANS LİSANS PROGRAMLARINA KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR İÇİN TIKLAYINIZ.
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ONLINE BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

Yeditepe Üniversitesi 2017 Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu

Üniversitemizde Kurumiçi, Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür.
Kurumiçi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır.

Uludağ Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Önlisans/Lisans Yurtdışı ve Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru Koşulları
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Önlisans/Lisans Yurtdışı ve Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ile Başvuru Koşulları
Yatay Geçiş Kontenjanları İçin TIKLAYINIZ.
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi İçin TIKLAYINIZ.
İstenen Belgeler İçin TIKLAYINIZ.
Aranan Şartlar İçin TIKLAYINIZ.
Lisans Yatay Geçiş Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
Önlisans Yatay Geçiş Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
Hazırlık Sınıfları İçin TIKLAYINIZ.

Süleyman Demirel Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kurumlar arası yatay geçiş başvuruları 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacak.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kurum içi yatay geçiş başvuruları 29 Ağustos- 01 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacak
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Sakarya Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Madde 1- (1) Bu Senato Esaslarının amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Sakarya Üniversitesi akademik birimleri bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarından Sakarya Üniversitesine yatay geçiş ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Senato Esasları, önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programları arasındaki kurum içi, kurumlar arası ve uluslararası yatay geçişe ilişkin hükümleri kapsar.
(2) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler, bu esasların sadece Beşinci Bölümü’ndeki düzenlemeler kapsamında yapılır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu Senato Esaslarında geçen;
1. Akademik Birim: Sakarya Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulunu,

Sabancı Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

75850160-301.06.01-/40620 sayılı ve 10.07.2014 tarihli YÖK kararına uygun olarak, Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusu alınacaktır.
İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.
Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Yıllara göre Sabancı Üniversitesi taban puanlarınına ulaşmak için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 30 Ağustos 2016
Başvuru için gerekli belgeler:
Başvuru için Gerekli Belgeler:
Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanısıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir.

Ortadoğu üniversitesi yatay geçiş takvimi

Sonbahar Dönemi Yatay Geçiş Duyurusu

2016-2017 / I. YARIYILI
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Başvuru Birimi
Tel : 0 (312) 210 21 29 -210 34 12-210 34 66
Faks : 0 (312) 210 79 60
E-ileti : oidb@metu.edu.tr
URL: http://oidb.metu.edu.tr/yatay-gecis-basvurulari

ÖNEMLİ TARİHLER

27 Haziran-15 Temmuz 2016
26 Eylül 2016
28 - 30 Eylül 2016 Yatay geçiş başvuruları
Yatay geçiş başvuru sonuçlarının ilanı
Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtları

Yatay geçişler “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümleri çerçevesinde yapılır.

Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği tanınan ve eşdeğer yükseköğretim kurumları arasında geçiş yapılır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Ordu üniversitesi yatay geçiş takvimi

Yüksek Öğretim Kurumları Arasında
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik
MADDE 1. Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçişlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinin (c) fıkrasına göre hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
MADDE 2. Yatay Geçişler ancak eş değer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Tarihleri

Yatay Geçiş
2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları 09.01.2017-18.01.2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
≈ BAŞVURU LİNKİ
≈ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
≈ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
≈ BAŞVURU LİNKİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
≈ GENEL İLKELER
≈ 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA SADECE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.
≈ 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA SENATO KARARI GEREĞİ EK MADDE 1 KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALIMI YAPILMAYACAKTIR.

2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları 01.08.2016 tarihinden itibaren online olarak yapılacaktır.
♦ 2016-2017 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ METNİ
♦ 2016-2017 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
♦ 2016-2017 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU LİNKİ
♦ 2016-2017 GÜZ YARIYILI ONLINE BAŞVURU YATAY GEÇİŞ KILAVUZU PDF / VIDEO

Marmara Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Kesin Kayıt işlemleri;

31.08.2016-02.09.2016: Güz yarıyılı önlisans ve lisans kurumlararası yatay geçiş asil kayıtları (Kayıtlar birimlerde alınacaktır. Belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.)

05.09.2016 : Güz yarıyılı önlisans ve lisans kurumlararası yatay geçiş yedek kontenjan ilanı

06.09.2016-07.09.2016: Güz yarıyılı önlisans ve lisans kurumlararası yatay geçiş yedek kaydı

Yukarıda verilen tarihlerde ilgili birime şahsen başvuru yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylardan kayıt dilekçesi alınarak kesin kayıt işlemi tamamlanacaktır.
Bunun dışında adaylar belge getirmeyecektir. Öğrenci dosya istenmesi ve nakil işlemleri üniversitemizin karşı üniversite ile yapacağı yazışmayla gerçekleşecektir.

03.08.2016 İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçları için tıklayınız.

03.08.2016 Almanca Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçları için tıklayınız.
03.08.2016 Fransızca Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçları için tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Tarihleri

Madde 1- Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca, ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversiteler ile YÖK’ün tanıdığı yurtdışı üniversitelerin eşdeğer eğitim programlarından Kocaeli Üniversitesi’nin Önlisans ve Lisans programlarına yatay geçiş kurallarını belirlemektir.
Başvuru Koşulları
Madde 2 -
1. Yatay geçişler eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
2. Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfa geçiş yapılamaz.

3. Ön Lisans hariç Lisans programlarının son sınıfına yatay geçiş yapılmaz.
4. Ara sınıflara geçiş için öğrenci;
1. Ayrılacağı kurumdaki bütün derslerin sınavlarını başarmış olmalıdır.
1. Ara sınıflara yapılan başvurularda; ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) başvurulan sınıfa kadar, 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması,

Kadir Has Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Tarihleri

Türkiye’deki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Kadir Has Üniversitesi programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümlerine ve Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yatay Geçiş Yönergesi’ne göre yapılır.
Başvuru Süresi
Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, istenilen belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile akademik takvimde belirtilen ve Yükseköğretim Kurulu takviminde de yer alan süreler içinde başvurabilirler. Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Kadir Has Üniversitesi’ne online, elden ya da posta ile yapılır. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Online yatay geçiş başvurusu için tıklayınız
2016-2017 Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takvimi
BAHAR YARIYILI

İstanbul bilgi üniversitesi yatay geçiş takvimi

Başvuru için Gerekli Belgeler
Dış Yatay Geçiş:
2 adet resmi transkript
Disiplin Belgesi
ÖSYS Sonuç Belgesi
Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Öğrenci belgesi (Okuduğu üniversitede halen kayıtlı olduğunu gösterdiğine dair)
İç Yatay Geçiş (Bölüm Değişikliği):
Öğrenci Profili (SIS)
Üniversitemize yerleştirildiğiniz yıla ait LYS sonuç belgesi çıktısı
Başvurular İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü (ÇSM binası, Z-112) Öğrenci İşleri Ofisi’nde yapılacaktır.

İç Yatay Geçiş (Bölüm Değişikliği)
YÖK mevzuatında yapılan son değişikliklerle iç yatay geçiş (Bölüm değişikliği) çin iki ayrı yöntem uygulanıyor:
1. Merkezi Yerleştirme Puanına Göre İç Yatay Geçiş

İstanbul Teknik Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yeri

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ve “İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi" hükümlerine uygun olarak, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Lisans programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda çıkartılmıştır.

A) Kontenjanlar
Kontenjanlar için tıklayınız.

B) Başvuru Koşulları
- Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş